Gasilska oprema

GASILSKE BRIZGALNE IN POŽARNA OPREMA

Že pred ustanovitvijo gasilske čete Bohova je imelo društvo svojo prvo ročno gasilsko brizgalno. Na požare so jo prevažali na vozu s konjsko vprego. Leta pa 1935 je društvo dobilo od gasilske zveze Maribor na kolesih prevozno motorno brizgalno Češkega porekla znamke SMEKAL  s  150 l na minuto. Ne glede, da je takrat imelo društvo že svoj gasilski avto Buick je bila težka brizgalna, še posebej v hribovitih predelih skrajno neprimerna. Zato je društvo nabavilo leta 1956 novo motorno brizgalno znamke SAVICA  s 100 litri na minuto. Ognjeni krst je imela v Loki pri tov. Potočnik Margareti. Po nekaj intervencijah se je ugotovilo, da je ta  brizgalna  imela  premajhno kapaciteto. Zato je društvo kupilo motorno brizgalno znamke Rossenbauer s 600 litri na minuto, ki še danes služi svojemu namenu. Štirikolesno motorno brizgalno znamke SRKAL je društvo prodalo konec leta 1956 industrijskemu gasilskemu društvu Poljčane – Les.

Končno ima društvo v svoji uporabi še eno motorno brizgalno znamke Rossenbauer  s 1200 litri na minuto. Društvo ima tudi ostalo potrebno opremo, gasilske cevi, ročnike, orodje, lestve, vrvi, kavlje, osebno opremo za požarno ekipo ter potrebne aparate za gašenje.

 

Gasilska črpalka iz leta 1928

 

Leta 1984 je društvo zaradi poplavljenosti dela vasi ob skoraj vsakem večjem deževju nabavilo dve potopni črpalki z agregatom in vso potrebno opremo za črpanje vode. To opremo društvo uporablja še danes.

Z nabavo novega gasilskega vozila – cisterne  je prišlo do nakupa novega agregata in vse ostale opreme. Leta 2009 je društvo dobilo od CZ občine Hoče – Slivnica novo potopno črpalko z pretokom xxxx l na minuto.

Danes ima društvo najsodobnejšo opremo za zaščito gasilcev in ostalo opremo potrebno za gašenje, reševanje in varovanje.

Dodaj odgovor