Požarni rajon

V prvih letih svojega obstoja je imelo naše društvo za požarni rajon le svojo vas – Bohovo in vas Rogozo. Najbolj izpostavljeno področje je bila vojaška baza in skladišče municije v Bohovi. Zraven tega je bilo še mesarsko podjetje »Tavčar« na Bohovi in KPD Rogoza.

Danes imamo v požarnem rajonu še poleg Bohove, Rogoze, Štekovja še del Sp. Hoč, do magistralne ceste Maribor-Ljubljana proti Rogozi, Letališko in Flisovo ulico ter del Ledine.

Požarni rajon PGD Bohova je dokaj velik in sicer  od stanovanjskih naselij do zahtevnih industrijskih objektov. Bohova je še kljub 21.stoletju tipična kmečka vas, kjer so poleg stanovanjskih hiš še velika gospodarska poslopja. S stanovanjskimi  hišami se srečujemo v naselju Rogoza in v Sp. Hočah  v ulicah Miklavška, Flisova in Letališka. Bližina mesta se pa pozna tudi na našem delu, saj v naši neposredni bližini rastejo novi objekti od trgovin do industrijskih objektov. Vedno večje število objektov zahteva njihovo poznavanje in s tem usposobljenost gasilcev.

V središču Bohove v bližini gasilskega doma se nahaja velika industrijska hladilnica in prehrambeni obrat Merkator oz. bivše Slovenija Sadje. V preteklosti smo se že nekajkrat ”spoznali” z nevarnimi snovmi te tovarne.  Za hlajenje se   uporablja plin amoniak, ki je  gorljiv in tudi strupen. Največja nesreča se je zgodila septembra 1999, ko je zaradi nezgode pri delu prišlo do   uhajanja velikih količin amoniaka. Zaradi neposredne bližine hiš in hlevov smo bili prisiljeni izvesti delno evakuacijo ljudi in živali iz ogroženega območja. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci iz Maribora, vsa sosednja društva ter seveda domače društvo.

Na drugem koncu Bohove preko železnice je skladišče in prečrpavališče utekočinjenega naftnega plina Plinarne Maribor. Plin pretakajo iz vagonov ali avto cistern. Omenjeni propan-butan plin se uporablja v gospodinjskih jeklenkah in  jeklenkah za ogrevanje stanovanj. V dveh plinskih  rezervoarjih je  po 1000m3 plina in še 1000 m3 rezervoar z vodo za gašenje. Na srečo še nismo imeli nobene intervencije na Plinarno Maribor. Imamo pa na teh objektih redne vaje in vzdržujemo z osebjem dobre stike glede požarne in preventivne zaščite objekta.

V bližini polnilnice plina se nahaja družba za transport zemeljskega  plina Geoplin plinovodi. V tem podjetju se srečamo z drugo nevarno snovjo – zemeljskim plinom. Tudi ta plin je zelo eksploziven. Tam je merilno-reducirna postaja in zaradi stalnega obratovanja tudi možnost uhajanja plina. V primeru požara se požar pogasi s prahom oz. jeklenke in rezervoarji se hladijo z vodo.

V obrtni coni Bohova oz. Hoče se nahaja več malih in velikih podjetij. Od trgovin, pisarn, servisov, gostiln in skladišč. V prostorih bivše Jeklotehne se nahaja največja industrijska cona Bohove. V njej je veliko manjših podjetij, po nevarnosti pa izstopa bencinski servis Bohova. Še nekaj objektov je postavljenih v tej coni in to so: Merkur, Seltron, Harvy Norman, Baumax, Leclerc, Rutar in na konci Obi.

Zaradi kompleksnosti rajona se od našega PGD Bohova zahteva visoko izobražen požarni kader z vsemi potrebnimi visoko tehničnimi pripomočki z orodji in opremo. Le na tak način bo naše gasilsko društvo sposobno uspešno preskočiti na pomoč v primeru požara ali nezgode, ki se lahko pripeti.