Občinski štab Civilne zaščite

Občinski štab Civilne zaščite se je v Bohovi sestal in pregledal aktualni načrt zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu epidemije.