Vodstvo

PGD Bohova vodi upravni odbor društva, ki šteje sedem članov.Nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, kateri šteje tri člane. Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinsko komisijo ). Najvišji organ v društvu je letna konferenca ( občni zbor ) na katerem se sprejme plan dela in finančni plan društva za tekoče leto. Na letni konferenci se poda organizacijsko in operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in mladinsko poročilo. Na koncu konference se potrdijo vsa poročila in se sprejme še nekaj sklepov za nemoteno delovanje društva.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA PGD BOHOVA 

Boštjan Frangež     Predsednik
Drago Frešer Namestnik predsednika
Gregor Frangež Poveljnik
Sašo Pečar Namestnik poveljnika
Jure Lobnik Mladinski mentor
Miroslav Brezner Glavni strojnik
Tadej Sel Tajnik


ŠTAB OPERATIVE
 

Gregor Frangež    Poveljnik
Sašo Pečar Namestnik poveljnika
Miroslav Brezner Podpoveljnik
Tadej Frangež Podpoveljnik


NADZORNI ODBOR

Martin Strehar
Peter Brezner
Andrej Frangež
Vili Vršič

 

Dodaj odgovor