Stari gasilski dom

 

GasilskiDomStari1-470x000GasilskiDom3-470x000GasilskiDom2-470x000

GasilskiDom1-470x000STARI GASILSKI DOM  

Prvi gasilski dom na Bohovi je bil zgrajen leta 1933.

Gasilci so skupaj z vaščani  zgradili svoj mali gasilski dom. Stavba je stala pred križiščem na začetku vasi na desni strani potoka. Takrat maloštevilni člani so bili zelo ponosni na svoj gasilski dom. Od  doma  do konca vasi proti železniški progi  majhen potok loči  vas Bohovo na levo in desno stran. Gasilski dom Bohova ima še danes svojo hišno številko. (Bohova 37). Do prve večje obnove  je prišlo šele konec leta 1951.  Doma niso obnovili takoj po vojni, ker ni bilo ustrezne kritine na razpolago. Na strehi je bilo še precej strešnih opek poškodovanih od bombardiranja iz časa okupacije. Približno 400 kom opek je bilo takrat zamenjanih z novimi.

V začetku februarja 1952 je društvo kupilo novo sireno za avto od gasilskega servisa v Ljubljani, katero so pozneje zmontirali na stolp doma. V letu 1960 pa so na zadnji strani doma zgradili še skladišče za gorivo.  Ta mali dom in leseni stolp sta služila svojemu namenu vse do leta 1969.

Takrat je gasilsko društvo prvič preuredilo in povečalo obstoječi gasilski dom. Obe strani v dolžini doma sta ostali enaki. Dom so  razširili za 7.5 metra. Pridobljen prostor, dvorana je še danes istih dimenzij. Ob potoku  je dom dobil še visok zidan stolp. Na vrhu stolpa je  betonska plošča z vgrajeno železo ograjo. Na sredini plošče je pritrjena  alarmna naprava (sirena). Dom je dobil novo ostrešje in s tem tudi novo obliko. Večino dela so člani opravili sami in to brezplačno. Poleg tega je vsak član društva prispeval še denarni znesek. Z denarnim prispevkom so društvo podprli tudi vaščani in takratna podjetja iz okolice. Kmetje so še prispevali les za izdelavo ostrešja in stropa. Kmetijska zadruga Hoče je veliko pripomogla s traktorskimi prevozi gradbenega materiala. Občinska gasilska zveza Maribor-Tezno je poravnala račun izdelave oken in vrat, ki jih je izdelal mizarski obrat KZ Rače.

Leta 1976 se je pričela obnova že adaptiranega doma v obliko , ki jo ima še danes in je svoj  krst doživela v letu 1978.

V času zadnje prenove je gasilcem uspelo gasilski dom prenoviti v lepo gasilsko stavbo  – ponos gasilcev na Bohovi. Slika gasilskega doma ponazarja garažne prostore in vhod v dvorano. Nad garažo in delom dvorane krasi prednjo lice doma balkon. Leva stena doma ima na koncu dvorane stranski vhod. Hodnik stranskega vhoda vodi iz zadnje strani v dvorano in v zgornje prostore. V podaljšku garaže oz. orodne sobe so še spodnje sanitarije. Zgornje prostore, to je sejna soba in kuhinja povezuje 1 m širok betonski podest, ki omogoča iz stopnišča vhod v kuhinjo in sejno sobo. Na podaljšku od stopnišča do stolpa so vgrajeni še zgornje sanitarije in majhen prostor za garderobo. Iz podesta je še vhod v pisarno in arhivski prostor, ki se je naredil naknadno.

Velika dvorana je bila po prenovi  opremljena s stoli in mizami (separeji) za približno 80 ljudi. Prav tako je sejna soba nad garažo opremljena s potrebnim inventarjem in stoli za 60 – 70 ljudi. Tudi kuhinja ima ves potreben kuhinjski inventar. Na ta način so lahko gasilci nudili vaščanom lep prostor za poročne ali podobne svečanosti. Gasilski dom ima vgrajeno tudi plinsko centralno ogrevanje, vodo in elektriko.  Že nekaj let uporablja veliko dvorano najemnik za gostinski lokal. Zunaj objekta je tudi majhen pokriti letni vrt.

Vaščani so na tak način pridobili gostinski lokal in prostor, kjer se lahko zbirajo in družijo. Po pogodbi je najemnik dolžan skrbeti za red in čistočo okoli doma in čistočo sanitarij.

Leta 1998  je podjetje » Klemaks« iz Počehove uredilo in zamenjalo strešno kritino. Od prejšnih salonitnih plošč ni ostalo nič. Streho so prekrili z izolacijskim » Trimo« sendvičem debeline šest centimetrov in izvedli nove žlebove in odtočne cevi za meteorno vodo. Prav tako so na južni strani strehe izvedli dve svetlobni lini za zračenje in svetlobo.( frčade)

Ob 70 obletnici društva leta 2002 so uredili še zunanji izgled doma. Pobarvali so fasado doma , zamenjali okna na severni fasadi, ostala okna pa na novo pobarvali. Zamenjali so okenske police, uredili sanitarije in v garaži napeljali novo električno napeljavo in pobelili stene. Na tla so položili novo keramiko. V večnamenski dvorani pa so zamenjali tudi vhodna vrata. Ker je dom v sami sredini vasi daje vtis mimoidočim o urejenosti društva, okolice in na koncu same vasi Bohova.

Leta 2005 so gasilci skupaj z obrtniki preuredili še stranski vhod in zmontirali nova aluminijasta vrata. Prav tako so člani temeljito preuredili še stolp in podeste v stolpu. Izdelali so jeklene podeste, novo lestev in zamenjali kompletno električno napeljavo. Kompleten stolp so iz notranje strani na novo ometali in s tem zaščitili stene in kable pred vlago, zaradi sušenja mokrih cevi.

Leta 2006 pa so nad veliko dvorano naredili leseni strop in s tem zgoraj pridobili še eden tako velik prostor kot je spodaj. Zamenjali so vsa okna in vrata v veliki dvorani. Sedaj je bivanje v spodnjih prostorih prijetnejše in bolj domače.

Stene prostora krasijo slike iz intervencij na stebrih in nad šankom pa je razstavljena stara gasilska oprema . V tem prostoru je del zgodovine društva in je na ogled vsem obiskovalcem tega prostora.

Leta 2007 pa so na podestu nad veliko dvorano naredili pisarno, katera služi za seje upravnega odbora. Nabavili so tudi vso potrebno pisarniško opremo, to je računalnik, fax, kopirni stroj, pridobili priklop na  internet, prepotrebne omare in delovno mizo. V tem prostoru se hrani tudi vsa arhivska dokumentacija društva. To so slike, priznanja, zapisniki, razna dokumentacija, blagajniški izpiski za vsa leta nazaj.

Leta 2010 so na novo preuredili kotlovnico in izvedli priklop sanitarij v javno kanalizacijo, katera poteka mimo doma. Zamenjali so tudi vhodna vrata in uredili prezračevanje, generalno sanirali plinsko peč za ogrevanje in naredili novi strop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor