Gašenje notranjih požarov

Poligon gasilskega poveljstva na Bohovi je že dobil končni izgled, saj sta kontejnerja prebarvana in ”všečna”. V tem tednu smo zato pod okriljem občinskega gasilskega poveljstva izvedli vajo ”gašenje notranjih požarov”. Pod vodstvom inštruktorjev in ob prisotnosti poveljnika GZ Maribor smo trenirali gašenje. Pravilno delo z ročnikom je še kako pomembno 😄